La Bás – T.E.H.D.A.S.

La 9.5. ELÄVÄ ARKISTOPÄIVÄ – LIVE ARCHIVE DAY

Seminaari BODY OF ARCHIVE klo 14-18

Tapahtuma LIVE PERFORMANCE & DOCUMENT EVENING klo 18.30-23

Studio Là-bas, luentosali Watti, C & D -rappujen kellarikerros, Kaapelitehdas, Helsinki

Elävän arkistopäivän la 9.5. BODY OF ARCHIVE –seminaarissa puhutaan elävän ja katoavan taiteen tutkimuksen ja tulkinnan näkökulmin artefakteista, efekteistä ja affekteista. Miten performance -teos kohdataan ruumiillisesti ja jälkikäteen? Esillä teosten ja tallenteiden, sanallistamisen ja arkistoinnin kulttuurisia, kielellisiä ja teknologisia kehyksiä.

Esiin nousee myös T.E.H.D.A.S. ry:n ja Porin taidemuseon yhteistyössä kehittämä ratkaisu performanssin dokumentaation pitkäaikaissäilytykseen. D-ark on ensimmäinen metatietojen tallennukseen suunniteltu ja käyttäjien saavutettavaksi luotu performanssitaiteen tietokantaohjelma, joka samalla vastaa Kansallisen digitaalisen kirjaston teknisiä vaatimuksia.

Elävien teosten kohtaaminen on ruumiillisen taiteen arkiston avoimin muoto. LIVE PERFORMANCE & DOCUMENT EVENING -tapahtuman teokset ovat uusia ja etukäteen määrittelemättömiä. Läsnäolevan ja poissaolevan tilanteen välimatkoja ja yhteen liittyneisyyttä illassa korostaa lyhyt préhistoire là-bas -dokumenttisarja.

OHJELMA

SEMINAARI BODY OF ARCHIVE

Aikataulu ja paikka: klo 14.00-18.00 Watti-Sali, D-rapun kellarikerros

klo 14.00 Mikko Lehtonen: Ruumis arkistossa. Artefaktit, efektit, affektit

klo 15.00 Riikka Niemelä: Jäljelle jääminen – performanssi ja esitystallenne

klo 15.45 Anni Välimäki: Esitys tekstinä – performanssin ja tekstin intermediaalisesta suhteesta

klo 16.15 Virpi Vairinen: Don Delillon The Body Artist – esityksen kuvauksesta kertomakirjallisuudessa

klo 16.45 Juha Mehtäläinen: D-ark v.01: T.E.H.D.A.S ry:n nykyinen käytössä oleva arkistointivalikko

klo 17.30 olemisen vartijat: Elävän arkiston mahdollisuudet – arkistoinnin vartijat ja vangit

Puheevuorot 20-15 min. Jokaista puheenvuoroa seuraa keskustelu.

klo 13.55-18.55 Ilka Theurich: body: archive – durational performance.

Taiteilijan kestoperformanssi seminaariohjelmassa jatkuu ilta-ohjelman aloitusosuutena.

LIVE PERFORMANCE & DOCUMENT EVENING

Aikataulu ja paikka: klo 18.30-23.00, Studio Là-bas, Watti-Sali, C & D-rappujen kellarikerros.

klo 18.30 Ilka Theurich – performance body: archive

klo 19.00 Iina Ukkonen – performance

klo 19.30 Heikki Hautala – performance

klo 20.00 Iida Nikitin – performance

klo 20.30 Préhistoire là-bas – performance -dokumentteja

klo 21.00 Markus Luiro – performance

klo 21.30 Salla Valle – performance

klo 22.00 Johannes Klaus Koskinen – performance

klo 22.30 Lora Dimova & Ana Gutieszca – Humanimal sound performance

TARKEMPI ESITTELY SEMINAARIN OSANOTTAJISTA JA PUHEENVUOROISTA

MIKKO LEHTONEN

Ruumis arkistossa. Artefaktit, efektit, affektit

Mikko Lehtonen on Tampereen yliopiston mediakulttuurin professori. Hänen uusin kirjansa on Maa-ilma. Materialistisen kulttuuriteorian lähtökohtia (Vastapaino 2014). Lehtosen löytää arkisin usein Tampereen kauppahallista, Pyynikin luontopolulta ja Metso-kirjastosta. Viikonloppuisin hänet voi tavata gallerioista ja joskus myös tarkkailemasta maailmaa Gastropub Tuulensuun pöydästä numero 3.

RIIKKA NIEMELÄ

Jäljelle jääminen – performanssi ja esitystallenne

FM Riikka Niemelä kirjoittaa Turun yliopistolla taidehistorian alan väitöskirjaa videoperformansseista Suomessa. Niemelä työskentelee lisäksi freelance-kriitikkona sekä opettaa Turun taideakatemian Kuvataiteen koulutusohjelmassa.

ANNI VÄLIMÄKI

Esitys tekstinä – performanssin ja tekstin intermediaalisesta suhteesta

Puheenvuoro käsittelee tekstin ja esityksen välisiä erityiskysymyksiä, ja asettaa vastakkain tekstin ja esityksen informaatiota välittävinä tai todellisuutta luovina medioina.

Anni Välimäki on yleisen kirjallisuustieteen maisteriopiskelija Turun yliopistosta, New Performance Turku Festivalin tuottaja sekä Turun yliopiston kulttuurihistorian Aboagora-symposiumin koordinaattori.”

VIRPI VAIRINEN

Don Delillon The Body Artist – esityksen kuvauksesta kertomakirjallisuudessa

Puheenvuoro käsittelee kehotaiteen läsnäoloa The Body Artist -romaanissa teeman tasolla, teoskuvauksen kerronnallisia mahdollisuuksia ja fiktiivisen teoksen kuvauksen erityiskysymyksiä.

Yhdysvaltalaisen Don Delillon The Body Artist -romaani kuvaa erään kehotaiteen teoksen syntyprosessia. Kieltä, kehollisuutta ja menettämistä käsittelevässä teoksessa keskeisenä toistuu kysymys yksilön ja yhteiskunnan välisestä suhteesta, mahdollisuudestaa autonomisuuteen ja autenttisuuteen.

Virpi Vairinen (FM) on tohtorikoulutettava Turun yliopistossa, luovaa kirjoittamista ja kirjallisuustiedettä yhdistävä väitöskirja käsittelee teoskuvauksen rakentamista sekä taiteen merkityksiä Don DeLillon tuotannossa

JUHA MEHTÄLÄINEN

D-ark v.01: T.E.H.D.A.S ry:n nykyinen käytössä oleva arkistoinvalikko: esittely, käyttö ja periaatteet.

Miten, mitä, milloin ja keitä varten performance -teoksia arkistoidaan? Taiteilijalähtöisesti dokumentoidun taiteellisen ja auditiivisen materiaalin avoin saavutettavuus – käytännöt seurannan ja tutkimuksen joustaville mahdollisuuksille.

T.E.H.D.A.S. ry ja Porin taidemuseo ovat yhteistyössä kehittäneet ratkaisuja performanssitaiteen dokumentaation pitkäaikaissäilytykseen. D-ark on ensimmäinen versio metatietojen tallennukseen suunnitellusta tietokantaohjelmasta, joka on räätälöity sekä performanssitaiteen tarpeisiin että vastamaan Kansallisen digitaalisen kirjaston vaatimuksia.

Juha Mehtäläinen on audiovisuaalisen alan sekatyöläinen ja Tehtaan arkistonhoitaja.

OLEMISEN VARTIJAT

Elävän arkiston mahdollisuudet – arkistoinnin vartijat ja vangit

Monet olemisen vartijat itse ovat jo kadottaneet suuren osan elämästään katoavan, elävän taiteen arkistointiin ja investoinneet vuosia asiaan, jonka olemus ja sen kyseenalaisuus alkaa selvitä heille vasta nyt.

Tällä kertaa tehtäväksi asettuu puhua kaiken elävän taiteen tallentamisen ja arkistoinnin pohjimmaisesta mielekkyydestä, arkistoinnin hyödystä ja haitasta elämälle nykyisenä sarjalukemistojen ja massadokumentoinnin aikakautena.

On taas ajateltava katoavan muumiotuvaa olemista paitsi nykyhetken tarpeiden, myös sammuvien tähtien ja ikuisen valon tasolla.

Mikä on arkistojen lopullinen käyttöfunktio? Ketkä niistä hyötyvät? Ketkä niistä saavat nautintoa ja elämänvoimaa ja miksi? Keiden olemassaoloa ja vallantahtoa ne edistävät? Keille niistä vastataan ja kenen kolmannen edessä ne muodostetaan?

Mikä on visuaalisten arkistojen asema maailmassa, jossa joka vuosi tallennetaan enemmän kuvia kuin aikaisemman historian aikana on tallennettu yhteensä?

Olemisen vartijoiden tiedottavaa ja keskustelevaa toimintaa on havaittu taiteen, tieteen, filosofian, historian, teologian ja kulttuurimorfologian sekä taideopetuksen kentillä Suomessa ja muualla maailmassa ainakin vuodesta 2005 saakka. Kadotettuina tai löydettyinä olemisen vartijat jättävät kaiken silleen, koska itsensä kuunteleminen on olemisen kohtalo.

TARKEMPI ESITTELY LIVE-ILTAOHJELMAN TAITEILIJOISTA

ILKA THEURICH performance body: archive

“Oletan että jokainen jonkin henkilön aktio julkisessa tilassa luo kuvan. Performanssitaiteeni keskustelee aktiosta kuvanluojana, toisaalta tutkin havainnoimista aktiivisen näkemisen muotona. Nähdyt ihmiset havaitsevat elämän kuvissa ja kuvien sarjana, ainakin muistissa. Muistamme erilaiset kuvasarjat. Aloittaen julkisesta kaupunkitilasta, sen erityisistä päivittäisrytmeistä, eri hahmoista jotka ylittävät sen, käyttävät sitä, tapaavat siinä sattumalta tai ratsastavat sen ohitse, voimme nähdä komediat, draamat ja rikosjutut. Mikäli zoomaamme tähän kertomusrakenteeseen, löydämme itsemme tunteiden tasolla ja lihasliikkeiden ruumiillisuudessa.”

Ilka Theurich (Hannover, Saksa) on performanssitaiteilija, joka on ensisijaisesti kiinnostunut ei-sanallisesta tavasta kohdata poeettisesti muukalainen. Threurich on pitänyt näyttelyitä ja esiintynyt lukuisissa eri maissa ja konteksteissa. Hän toimii tutkijana, kuraattorina ja opettajana laajamittaisille tapahtumille, intiimeille esityksille, julkaisuille ja workshopeille.

LIVE PERFORMANCE & DOCUMENT EVENING -tapahtuman ohjelmassa mukana olevat taiteilijat ovat performance -taiteen uusimman sukupolven. Useimmat ovat T.E.H.D.A.S. ry:n jäseniä.

JOHANNES KLAUS KOSKINEN

Johannes Klaus Koskinen on hahmotaiteilija, joka tekee identiteetin ja sukupuolisuuden naamioiden performansseja. ”KULLERVO on hahmo groteskia naiiviutta ja seksuaalista virittyneisyyttä. Hän on kertomus puhdistautumisesta ja mielenkurasta. Miten lähellä tappaja on jänistä ja kuinka huuhdella nenä lateksihuppu päässä.”

HUMANIMAL

Ana Gutieszca & Lora Dimova
Human body, animal brain. Sounds from guts and walls, skulls and eyes, Sirius A and Sirius B. Symbiotic relationship with symbolic quality. Creation is created. The macro and micro cosmos are merging. Brain attack. Chaos magic. Future body. Noise voice. Guts. Guts. Guts.
Ana Gutieszca: visual & sound artist, Lora Dimova: transdimensional artist

Muut taiteilijat esitellään myöhemmin. Elävä teos on performance -arkiston avoimin muoto.

Vapaa pääsy.

no comment

Add your comment

Your email address will not be published.