Info

Performanssiarkisto

T.E.H.D.A.S. ry:n kymmenvuotisen taipaleen aikana kertynyttä dokumentaatiomateriaalia on koottu digitaaliseen arkistoon järjestelmällisesti loppuvuodesta 2012 alkaen. Arkisto kattaa kymmeniä tunteja videodokumentaatiota kotimaisten ja ulkomaisten taiteilijoiden performansseista Perf -festivaalilta ja Perfo -klubilta, vuosilta 2005-2014. Arkiston päämäärä on säilyttää esitykset ja niihin liittyvät metatiedot mahdollisimman laadukkaasti.

Kesällä 2013 käynnistettiin ensimmäinen hanke Tehtaan arkiston jatkokehittämiseksi yhteistyössä Porin taidemuseon kanssa. Hankkeen aikana kehitettiin yhteensopivuutta Kansallisen Digitaalisen Kirjaston pitkäaikaissäilytysjärjestelmän kanssa jotta materiaali säilyisi tuleviin vuosikymmeniin Tehtaasta riipumattomasti. Lisäksi kehitettiin strategioita tekijänoikeuskysymysten ratkaisemiseksi tavalla, joka tukee taiteilijoiden oikeuksia omiin teoksiinsa mahdollistaen samalla saavutettavuuden esimerkiksi tutkimus- ja opetuskäyttöön. Lisäksi 14.2.2014 järjestettiin Porissa performanssitaiteen dokumentointia ja arkistointia käsittelevä seminaari.

Alkusyksystä 2014 käynnistynyt toinen hanke on jatkanut Tehtaan ja taidemuseon yhteistyötä. Arkiston metatietojen tallennusta on kehitetty edelleen ottaen mallia erilaisista kansainvälisistä järjestelmistä ja toisaalta vastaamaan aineiston itsensä asettamia vaatimuksia. Selainpohjainen tietokantaohjelma D-ark suunniteltiin vastaamaan näihin tarpeisiin joustavasti ja sen ensimmäinen versio on nyt koekäytössä.

Säilyttäminen on arvo sinällään, mutta elävä kulttuuri vaatii saavutettavuutta: mahdollisuuden katselemiseen, kuuntelemiseen ja muokkaamiseen. Siksi hankkeen aikana on kehitetty myös verkkoportaalia aineiston jakamiseen internetissä niin taiteiljoille, tutkijoille kuin kenelle tahansa perforanssitaiteesta kiinnostuneelle.

Performanssitaide on ollut audiovisuaalista kulttuuria ja taidetta arkistoivien musitiorganisaatioiden toiminnan ulkopuolella, osin resurssien puutteesta ja osin koska performanssien dokumentointiin ja arkistointiin ei missään vaiheessa ole luotu yleisiä ja yhteisiä suuntaviivoja. Tässä suhteessa Tehtaan ja Porin taidemuseon yhteistyö pyrkii luomaan käytäntöjä joista myös muut kentän toimijat voisivat tulevaisuudessa hyötyä, sekä näyttämään että toimeen on tartuttava itse—muutoin merkittävä osa kotimaisen nykytaiteen historiaa on vaarassa kadota kokonaan.

 

 

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.