Perfo-klubi, 26.10.2010

October 26, 2010 in 2010, Perfo-klubi, Performanssi

Performanssit:

Ehkä (FI/JP/NL/IT/CH)
DON’T WORRY BE HAPPY
Matkoja todellisuuteenKonsepti ja esitys: Tashi Iwaoka, Heli Meklin, Maija Reeta Raumanni,
Anna Torkkel

Video ja äänet: kollektiivi

Musiikki, muu video- ja äänimateriaali: 1234-kuoro/tenavatähdet, Lady
Gaga: Alejandro, Steven Walters: Find Out What Remains, Stromae: Alors
On Dance, Youtube/Bashar: Finding your Highest Excitement, Junior Kelly:
Love So Nice, Youtube/Satumaa

Tuotanto: Ehkä-tuotanto, Läntinen tanssin aluekeskus

“I am sitting in the beautiful sun feeling horrible and frustrated. I
hate
other people who say they enjoy the small things in the nature, like
watching dragonflies come and go. Here I am, surrounded with the shit
from
my own mind and couldn’t be less excited about dragonflies or anything.
Suddenly a dragonfly stops on my foot. -So what?, I say to it. -I
appreciate your attempt, but I see no beauty in you and your presence
can’t
do anything to get me out from this shit. The dragonfly looks at me,
shits
on my foot and flies away. A few days later I’m able to perceive
something
about a direction, where the dragonfly tried to point me to. And I can
laugh at myself, still in that shit.”

Ehkä-tuotannon uusin kollektiiviprojekti pohjautui kuusiviikkoiseen
performatiiviseen matkaan. Heinä-syyskuun 2010 aikana projektiin
osallistuvat taiteilijat keräsivät kokemuksia Länsi- ja Etelä-Suomen
maisemissa lähteeksi esitykselle, joka tapahtui heidän matkansa
päätteeksi.
”Matkaajat” löysivät itsensä sekä materiaalisena että immateriaalisena
ilmentyvistä paikoista ja olemisen tiloista kohdaten iäti
tuntemattomana
pysyttelevää todellisuutta tavoilla, joilla se itseään heille tahtoi
paljastaa. Projektin kuluessa tapahtui myös pienimuotoisia Work in
progress
-esityksiä galleriakontekstissa, Kutomolla sekä odottamattomissa
paikoissa.
Luova tuotos – rekonstruktio tehdystä matkasta – toteutettiin sekä
esityksenä että installaationa Kutomolla syyskuussa 2010.

www.ehka.net

- – - – - -

TEOSTIEDOT / ENGLANTI:

DON’T WORRY BE HAPPY
Trips to reality

Concept and performance: Tashi Iwaoka, Heli Meklin, Maija Reeta
Raumanni, Anna Torkkel

Video and sounds: collective
Music, other video and sound material: 1234-choir/tenavatähdet, Lady Gaga:
Alejandro, Steven Walters: Find Out What Remains, Stromae: Alors On
Dance,
Youtube/Bashar: Finding your Highest Excitement, Junior Kelly: Love So
Nice, Youtube/Satumaa
Production: Ehkä-production, Regional Dance Centre of Western Finland

“I am sitting in the beautiful sun feeling horrible and frustrated. I
hate
other people who say they enjoy the small things in the nature, like
watching dragonflies come and go. Here I am, surrounded with the shit
from
my own mind and couldn’t be less excited about dragonflies or anything.
Suddenly a dragonfly stops on my foot. -So what?, I say to it. -I
appreciate your attempt, but I see no beauty in you and your presence
can’t
do anything to get me out from this shit. The dragonfly looks at me,
shits
on my foot and flies away. A few days later I’m able to perceive
something
about a direction, where the dragonfly tried to point me to. And I can
laugh at myself, still in that shit.”

Ehkä-production´s newest collective project was based on a six week
long
performative journey. During July-September 2010 the participating
artists
collected their living experiences in the landscape of the Western and
Southern Finland as their source for the performance that took place at
the
end of their journey. “The travelers” found themselves in both material
and
immaterial places, locations and states of being, meeting the ever
unknown
reality the way it was willing to reveal itself for them. During the
project, various small scale Work in progress -performances were shown
in
gallery context, at Kutomo and in unexpected places. The creative
result

a reconstruction of the journey – was seen both as performance and
installation at Kutomo in September 2010.

 

Musiikki:


 Leave a Reply

Spam protection by WP Captcha-Free